擪 áp (18n)

1 : Ðè, nắn, bịt. Lấy một ngón tay ấn vào gọi là áp.