擣 đảo (17n)

1 : Giã, đâm. Như đảo y 擣衣 đập áo.
2 : Công kích.
3 : Cùng nghĩa với chữ đảo 搗.