拈 niêm (8n)

1 : Gión lấy, nhắc lấy, dùng ngón tay lấy vật gì gọi là niêm.