惺 tinh (12n)

1 : Tỉnh táo, yên lặng mà vẫn sáng suốt gọi là tinh.
2 : Lặng, tỏ ngộ.