悁 quyên, quyến (11n)

1 : Tức giận.
2 : Lo. Như trung tâm quyên quyên 中心悁悁 trong lòng đau đáu, cũng đọc là chữ quyến.