恩 ân (10n)

1 : Ơn. yêu mà giúp đỡ mà ban cho cái gì gọi là ân.
2 : Cùng yêu nhau. Như ân tình 恩情, ân ái 恩愛 đều nói về sự vợ chồng yêu nhau cả.