怛 đát (8n)

1 : Xót xa, thấy người có sự bất hạnh mà sinh lòng thương gọi là đát. Tục gọi người chết là đát hóa 怛化 là theo nghĩa ấy.
2 : Kinh ngạc.
3 : Nhọc nhằn.