廡 vũ (15n)

1 : Hai dãy nhà làm ở hai bên nhà giữa gọi là vũ.