帔 bí (8n)

1 : Cái ấp vai (choàng). Ngày xưa con gái về nhà chồng mặc áo có cái ấp vai bằng hàng hoa mỹ.