孩 hài (10n)

1 : Trẻ con cười, bây giờ đều gọi trẻ bé là hài.