嫗 ẩu, ủ (14n)

1 : Mẹ.
2 : Tiếng gọi chung của các bà già.
3 : Một âm là ủ. Hú ủ 喣嫗 ôm ấp âu yếm.