婦 phụ (11n)

1 : Vợ.
2 : Nàng dâu. Tục gọi con dâu là tức phụ 媳婦.
3 : Ðàn bà con gái đã lấy chồng gọi là phụ.