姻 nhân (9n)

1 : Nhà trai.
2 : Bố vợ gọi là hôn 婚, bố chồng gọi là nhân 姻. Hai chữ này nay hay dùng lẫn lộn, nên gọi sự kết hôn là đề nhân 締姻.
3 : Tục gọi các bà con bên ngoại là nhân. Cũng viết là 婣.