姪 điệt (9n)

1 : Cháu, tiếng xưng hô đối với chú bác.