姐 tả, thư (8n)

1 : Tục gọi chị gái là tả.
2 : Tiếng thông dụng để gọi về con gái như tiểu tả 小姐, đại tả 大姐 cô ả. Ta quen gọi là thư.