姆 mỗ (8n)

1 : Thầy dạy con gái.
2 : Ðàn bà gọi chị dâu mình là mỗ.