奠 điện (12n)

1 : Ðịnh yên.
2 : Tiến cúng.
3 : Ðặt để.