壔 đảo (17n)

1 : Cái thành nhỏ.
2 : *Phép học tính* về phần cột tròn cắt ra gọi là viên đảo 圓壔, phần cột nhiều cạnh gọi là giác đảo 角壔.