壓 áp (17n)

1 : Ðè ép.
2 : Ðè nén.
3 : Bức bách đến bên.