坡 pha (8n)

1 : Sườn núi. Chỗ hình đất cao thấp nghiêng lệch mà vẫn liền vào nhau.