囀 chuyển (21n)

1 : Tiếng chìm bổng êm đềm. Tiếng chim kêu hay gọi là chuyển.