噥 nông (16n)

1 : Nông nông 噥噥 nói lẩm bẩm. Nói nhiều mà tiếng nhỏ.