噢 úc, ủ (16n)

1 : Úc y 噢咿 xót ruột (thương ngầm).
2 : Một âm là ủ. Ủ hủ 噢咻 tiếng yên ủi một cách thiết tha xót xa quá.