嗏 chà (13n)

1 : Tiếng đưa đẩy trong câu nói, trong điệu hát hay dùng.