啼 đề (12n)

1 : Kêu khóc.
2 : Hót. Như oanh đề 鶯啼 chim vàng anh hót.