唁 nghiễn (10n)

1 : Hỏi thăm. Hỏi thăm người sống gọi là nghiễn.